PMT voor kinderen / jeugdigen

Kinderen ontwikkelen zich voornamelijk spelend en bewegend. Vaak vinden zij het lastig om te praten over dingen die zij moeilijk of eng vinden. Psychomotorische therapie is dan een prettige manier om aan problemen te werken.
Met behulp van sport- en spelvormen worden situaties gecreëerd waar binnen een kind zijn probleem tegen komt. Door er over te praten en te oefenen met nieuwe vaardigheden, leert het vervolgens anders om te gaan met deze situaties. Het doel is dat een kind positieve nieuwe ervaringen opdoet welke het meeneemt in de dagelijkse situaties.

Bij welke klachten:

  • spanningsklachten
  • angstklachten

  • weinig zelfvertrouwen 

  • concentratieproblemen
  • (lichamelijke) onrust
  • moeite met het omgaan met emoties: bijvoorbeeld te weinig of te snel uiten van boosheid/verdriet
  • perfectionisme
  • problemen in contact met anderen: onvoldoende weerbaar, moeite met contact maken of samenwerken, gepest worden

  • depressieve klachten
  • problemen met je eigen lichaam