Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een behandelvorm waarbij
bewegen en (lichamelijk) ervaren centraal staan.
Uitgangspunt is dat je in bewegingssituaties vaak het zelfde laat zien en ervaart als in andere situaties. Je kunt er gevoelens, gedachten en gedragingen tegen komen die je herkent uit je dagelijks leven. Deze kunnen positief zijn, maar het kunnen ook problemen zijn die je ervaart.

Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen die afgeleid
zijn van sport- en spelactiviteiten, maar ook van oefeningen waarbij de aandacht wordt gericht op het lichaam, zoals ontspanningsoefeningen of Mindfulness.
De oefeningen zijn niet doel op zich, maar helpen je bewust te worden van je gevoel, gedachten en gedrag en deze vervolgens
te veranderen. Bij een samenwerkingsvorm kan dat bijvoorbeeld zijn ‘leren opkomen voor jezelf’. En bij een ontspanningsoefening ‘het opmerken van spanning en deze leren loslaten’.


Voor meer informatie over psychomotorische therapie zie: 
www.nvpmt.nl, www.vaktherapie.nl, www.pmtinfosite.nl.